بدوز بسم الله الرحمن الرحیم امروزه دیگه نیازی نیست شما با روش های قدیمی و سخت خیاطی کنید؛ شما میتونید با استفاده از الگوهای آماده خیلی سریع و راحت تر از قبل خیاطی کنید . فرقی نمیکنه مبتدی هستید یا حرفه ای، در منزل خیاطی می کنید یا مزوندار هستید و تولیدی دارید؛ شما می تونید توسط الگوهای آماده ی بدون نقص و استانداردی که ما براتون تهیه کردیم، در هر سطحی کیفیت و سرعت عمل کار خودتون را بالا ببرید. این الگوها شامل الگوی بالاتنه و آستین زنانه - شلوار زنانه- الگوهای آماده ی یقه- الگوهای بالاتنه آستین و شلوار کودک هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای آماده و نحوه ی استفاده و تهیه ی آنها و همچنین برای استفاده از آموزشهای ما، به منوی سایت، سایر مطالب سایت و موضوعات سایت، مراجعه کنید. همچنین می توانید عضو کانال تلگرام ما شوید و روزانه آموزشهای الگو و دوخت ما را دنبال کنید. لینک کانال ما در تلگرام: Bedooz@ لینک ما در اینستاگرام: Bedooz.ir@ آموزشهای روزانه در تلگرام و اینستاگرام ارسال میشوند. کلاس های حضوری ما با ارائه ی مدرک معتبر در مدرسه مد و لباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تهران) بدون محدودیت و ثبت نام برای عموم آزاد است. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلگرام یا اینستاگرام یا سایت برای ما پیام بگذارید. http://www.bedooz.ir 2019-05-22T13:38:18+01:00 text/html 2019-04-08T09:59:34+01:00 www.bedooz.ir بدوز Bedooz آموزش دوخت یقه حجمی « مدل ستاره » http://www.bedooz.ir/post/11 <div><font size="3" face="Mihan-Yekan">در اینجا:<a href="http://bedooz.ir/post/10#blog" target="_blank" title=""> <font color="#3333FF">آموزش الگوی یقه حجمی ستاره</font></a><font color="#3333FF"> </font>، ارسال شده. <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">در ادامه آموزش تصویری از مراحل دوخت این مدل یقه را ببینید:</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830592/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_18_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830626/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_19_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356830642/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_20_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830650/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_21_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830668/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_22_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356830676/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_23_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830692/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_24_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830726/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_25_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830742/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_26_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830784/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_27_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830800/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_28_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830834/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_30_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356830876/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_31_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356830918/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_32_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356830942/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_33_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356830968/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_34_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356830984/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_35_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><p align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Yekan">عضو کانال تلگرام ما شوید و روزانه آموزشهای ما را در کانال دنبال کنید:</font></b></font></p><p align="center"><font size="3" color="#990000"><b><font face="Mihan-Yekan">لینک کانال ما در تلگرام: <br></font></b></font></p><p align="center"><font size="3" color="#990000"><b><font face="Mihan-Yekan">Bedooz@</font></b></font></p><p align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Yekan">کلمه ی Bedooz را داخل کادر جستجوی بالای تلگرام بنویسید تا کانال برای شما پیدا شود.</font></b></font></p><p align="center"><font size="3" color="#CC0000"><b><font face="Mihan-Yekan"><font color="#3333FF"> سپس عضو کانال 14هزارنفری ما شوید.</font><br></font></b></font></p><br></div> text/html 2019-04-07T13:06:52+01:00 www.bedooz.ir بدوز Bedooz آموزش الگوی یقه حجمی « مدل ستاره » http://www.bedooz.ir/post/10 <p> <font size="3" face="Mihan-Yekan">بنام خدا</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;یقه های حجمی جزء یقه های جدید، خاص و بسیار زیبا هستند. </font></p><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">در ادامه آموزش تصویری از مراحل الگوسازی و دوخت یک مدل یقه ی حجمی، مدل ستاره را ببینید: </font></p><p align="center"><font size="3" face="Thread-00000cc8-Id-00000008"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356827518/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_1_.jpg" alt="آموزش-الگو-دوخت-خیاطی-یقه-حجمی-مدل-ستاره " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3" face="Thread-00000b74-Id-0000000c"><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356827534/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p></font><div align="left"><div align="center"><font size="3" face="Times New Roman"><p><img src="http://s8.picofile.com/file/8356827592/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p></font><img src="http://s9.picofile.com/file/8356827642/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356827676/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356828168/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356828192/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356828218/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356828234/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br></div><p align="center"><font size="3" face="Thread-00000b74-Id-0000000c"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356828242/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356828276/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356828300/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356828318/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8356828326/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356828342/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356828368/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_16_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8356828400/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%DB%8C%D9%82%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_17_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><font size="3"><b><font face="Mihan-Yekan">برای مشاهده ی مراحل دوخت این مدل یقه، اینجا را کلیک کنید:</font></b></font></p><p align="center"><a href="http://bedooz.ir/post/11#blog" target="_blank" title=""><font size="3" color="#CC0000"><b><font face="Mihan-Yekan">آموزش تصویری دوخت یقه حجمی مدل ستاره</font></b></font></a></p><p align="center"><font size="3" color="#CC0000"><b><font face="Mihan-Yekan"><br></font></b></font></p><p align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Yekan">عضو کانال تلگرام ما شوید و روزانه آموزشهای ما را در کانال دنبال کنید:</font></b></font></p><p align="center"><font size="3" color="#990000"><b><font face="Mihan-Yekan">لینک کانال ما در تلگرام: <br></font></b></font></p><p align="center"><font size="3" color="#990000"><b><font face="Mihan-Yekan">Bedooz@</font></b></font></p><p align="center"><font size="3" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-Yekan">کلمه ی Bedooz را داخل کادر جستجوی بالای تلگرام بنویسید تا کانال برای شما پیدا شود.</font></b></font></p><p align="center"><font size="3" color="#CC0000"><b><font face="Mihan-Yekan"><font color="#3333FF"> سپس عضو کانال 14هزارنفری ما شوید.</font><br></font></b></font></p><p align="center"><br><font size="3" face="Times New Roman"></font></p> text/html 2016-02-03T10:15:14+01:00 www.bedooz.ir بدوز Bedooz خیاطی آسان با الگوهای آماده http://www.bedooz.ir/post/1 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><font color="#cc0000"><strong><font color="#000099"><font color="#cc0000"><font color="#3333ff"><font color="#ff0000">&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;</font>بسم الله الرحمن الرحیم</font></strong></font></font></div><font color="#000099"><font color="#cc0000"><div align="center"><br></div></font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font color="#ff0000">امروزه</font> دیگه <font color="#ff0000">نیازی نیست </font>شما با روش های <font color="#3333ff">قدیمی</font> و <font color="#3333ff">سخت</font> خیاطی کنید؛</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">شما میتونید با استفاده از <font color="#ff0000">الگوهای آماده </font>خیلی سریع و <font color="#ff0000">راحت&nbsp;تر</font>&nbsp; از قبل <font color="#ff0000">خیاطی کنید</font>&nbsp;.&nbsp; </font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">فرقی نمیکنه مبتدی هستید یا حرفه ای، در منزل خیاطی می کنید یا مزوندار هستید و تولیدی دارید؛ </font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">شما می تونید توسط الگوهای آماده ی بدون نقص و استانداردی که ما براتون تهیه کردیم، <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">در هر سطحی کیفیت و سرعت عمل کار خودتون را بالا ببرید. <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">این الگوها شامل الگوی بالاتنه و آستین زنانه - شلوار زنانه- الگوهای آماده ی یقه- الگوهای بالاتنه آستین و شلوار کودک هستند.<br></font></div><div align="center"><br></div><font color="#990000"><font color="#000099"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div align="center">برای اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای آماده و نحوه ی استفاده و تهیه&nbsp; ی آنها <br></div><div align="center">و همچنین برای استفاده از آموزشهای ما، <br></div><div align="center">به منوی سایت، سایر مطالب سایت و موضوعات سایت، مراجعه کنید.</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#000000">همچنین می توانید عضو کانال تلگرام ما شوید و روزانه آموزشهای الگو و دوخت ما را دنبال کنید.</font></div><div align="center"><font color="#660000">لینک کانال ما در تلگرام: Bedooz@</font></div><div align="center"><font color="#660000">لینک ما در اینستاگرام: Bedooz.ir@</font></div><div align="center"><font color="#000000">آموزشهای روزانه در تلگرام و اینستاگرام ارسال میشوند.</font><br></div></font><font face="Mihan-Yekan"><p align="right"><br></p><font size="3"></font></font></font><p align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font></p><p align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"></font></p></font><p align="right"><font size="2"><br></font></p>